Przyjemność jest twoim prawem a siła witalna źródłem żywotności.

Praca z ciałem i z dotykiem jest najpotężniejszą ścieżką do poznania siebie.

„Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli” Rumi

W pracy terapeutycznej przyjmuję holistyczne podejście, rozumiejąc, że zdrowie i dobrostan są zintegrowane zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym czyli na poziomie emocji i czucia. Edukuję pacjentów w zakresie świadomości ciała, pomagając im zrozumieć reakcje i potrzeby swojego organizmu i je fizycznie poczuć w ciele.